Těhotenský test

Falešně negativní a falešně pozitivní těhotenský test

Těhotenské testy pracují na principu určování hladiny hormonu hCG v moči (zvaný též lidský choriový gonadotropin, těhotenský hormon). Testy jsou obecně velmi spolehlivé, přesto je nutné je považovat za pravděpodobný příznak těhotenství, nikoliv za zcela jistý. Ve vyjímečných případech mohou dát zavádějící výsledky.

Falešně negativní těhotenský test

Falešná negativita testu (žena je těhotná, ale test vyjde negativně) může mít tyto příčiny:

  • Test byl proveden příliš brzo.
  • Zředěná moč - před stanovením hCG v moči se doporučuje nepít velké množství tekutin.
  • Falešnou negativitu výsledků hCG v moči mohou způsobovat některé léky (diuretika,  antihistamin).

Falešně pozitivní těhotenský test

Falešná pozitivita testu (žena není těhotná, ale test vyjde pozitivně) může mít tyto příčiny:

  • Přítomnost krve a bílkovin v moči může způsobit, že kvalitativní stanovení hCG v moči je falešně pozitivní.
  • Některé léky, jako antiepileptika, léky proti Parkinsonově chorobě, léky na spaní, sedativa, mohou způsobit falešnou pozitivitu testu.
  • Některá onemocnění (trofoblastické choroby) mohou způsbit zvýšení hCG.