Těhotenský test

Hladina hCG hormonu v krvi a moči

Hladina hormonu hCG v krvi se určuje ze séra, pacient přicházi na odběr bez speciální přípravy. Slouží k určení těhotenství nebo jako při diagnostice trofoblastických chorob nebo jako tumormarker tumorů germinativního původu, zvýšená hladina hCG také může být způsobena myomy a ovariálními cystami. Kvalitativní detekce (těhotenský test) se provádí z moči.

Hladina hormonu hCG v těhotenství

U těhotných žen se vyšší hladina objeví 8-10 dní po oplodnění, maxima dosahuje 50-80 dní od poslední menstruace, pak se snižuje.

Tabulka hCG podle týdnu těhotenství [mIU/ml] (podle Wikipedie) v týdnech od poslední menstruace:

3. týden: 5 - 50
4. týden: 5 - 426
5. týden: 18 - 7,340
6. týden: 1 080 - 56 500
7.-8. týden: 7 650 - 229 000
9.-12. týden: 25 700 - 288,000
13.-16. týden: 13 300 - 254 000
17.-24. týden: 4 060 - 165 400
25.-40. týden: 3 640 - 117 000
(Pozn.: Hladina hCG u dvojčat je i několikanásobně vyšší než uvedené hodnoty, viz dále)

Netěhotné ženy: <5.0 mIU/ml 
Ženy v klimakteriu: <9.5 mIU/ml
Normální hodnoty z pohledu tumormarkeru: 0-10 mIU/ml

Absolutní hodnoty v průběhu gravidity se mohou individuálně lišit (různé zdroje proto také uvádějí různé hodnoty), významný je trend (na počátku těhotenství se hodnota hCG zvyšuje zhruba dvojnásobně každé dva až tři dny). Hodnoty nad 20 mIU/ml jsou indikovány běžnými těhotenskými testy a takové hodnoty jsou považovány za pravděpodobný příznak těhotenství.

Z trendu se dá usuzovat na neprosperující těhotenství (pokles - zamlklé těhotenství, potrat). Stanovení hCG z moče (těhotenský test) poskytne informaci o existenci gravidity, ale nelze pomocí něj rozlišit, zda se jedná o mimoděložní či nitroděložní těhotenství. Z opakovaného stanovení hCG z krve se dá usuzovat na normální nebo mimoděložní těhotenství  - při mimoděložním nedochází obvykle k takovému nárůstu hodnot hCG jako při normálním nitroděložním. Jako pravidlo bývá uváděno: Pokud se koncentrace hCG za 48 h zvýší o méně než 60 %, jde o mimoděložní těhotenství nebo nitroděložní graviditu bez vitality (zdroj: www.tribune.cz/clanek/11033).

Několik týdnů po porodu již hCG není detekován nebo je nalezeno jen velmi malé množství. Jestliže po porodu hodnoty hCG neklesnou k normálu, je to známka přítomnosti tkáně produkující hCG, která musí být odstraněna.

Hladina hCG u dvojčat

Tabulka hladiny hCG hormonu ukazuje násobně vyšší hodnoty hCG hormonu, pokud matka čeká dvojčata. Hodnoty jsou založeny na studii (Jovanovic, 1977), při které bylo sledováno devět vícečetných těhotenství (dvojčat). Zdroj: Kniha Anne Frye - Understanding Diagnostic Tests in the Childbearing Year.

Dní od poslední menstruace Rozmezí hladiny hCG u dvojčat
28 (konec 4. těhotenského týdnu) 9,5 - 120
33 (5. těhotenský týden) 200 - 1 800
36 (zač. 6. tt) 2 400 - 36 000
40 (6. tt) 8 700 - 108 000
45 (7. tt) 72 000 - 180 000
70 (konec 10. tt) 348 000 - 480 000

Hormon hCG a onkologická onemocnění

Vyšetření hCG se dále používá při sledování léčby pacientů s trofoblastickou chorobou a pro včasnou detekci případného návratu onemocnění. Během léčby snižující se koncentrace hCG obecně znamená, že tumor reaguje na léčbu a zvýšení koncentrace znamená návrat choroby.

Falešná negativita a falešná pozitivita těhotenského testu

V ojedinělých případech dávají jinak velmi spolehlivé těhotenské testy špatné výsledky.
Falešná negativita, příčiny: příliš brzo prováděné testy, zředěná moč, některé léky
Falešná pozitivita, příčiny: přítomnost krve a bílkovin v moči, některé léky
Podrobnosti viz Falešně negativní a falešně pozitivní těhotenský test.